375px-Kendall_Dadeland_ramp Miami

Miami Kendall Dade County